Dla ósmoklasistów

Kategoria: Dla ucznia

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej, w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbywa się w maju:

1. język polski - 24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 900

2. matematyka - 25 maja 2022 r. (środa) godz. 900

3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 900 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ 

Termin dodatkowy: 

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Więcej informacji pod linkiem

 

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo