Rekrutacja

Kategoria: Aktualności

Przypominamy, że rekrutacja do klas I odbywa się elektronicznie pod poniższym linkiem: (Nabór) Rejestracja kandydatów (wypełnianie wniosków) rozpocznie się 5 maja 2022 r. od godz. 800, a zakończy 17 maja 2022 r. o godzinie 1500. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w dniach od 14 czerwca godz. 800 do 21 czerwca godz. 1500 Wypełniony elektronicznie wniosek wraz z innymi oświadczeniami, należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i przynieść do sekretariatu szkoły bądź wrzucić do skrzynki przed głównym wejściem. Kandydaci do klasy sportowej, również zamieszkujący w rejonie szkoły muszą aplikowaćpoprzez rekrutację otwartą (poza obwodem). Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok 2022/2023:   (LINK)

Jednocześnie przypominamy o próbach sprawności fizycznej do klasy pierwszej i czwartej:

Próba sprawności fizycznej dla klasy pierwszej odbędzie się 15 czerwca o godzinie 1600
Próba sprawności fizycznej dla klasy czwartej odbędzie się 15 czerwca o godzinie 1700

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo