Parki Narodowe w Polsce

Kategoria: Aktualności

Parki Narodowe w Polsce to obszary fascynujące i cenne pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i naukowym. Zachwycają pięknem przyrody i krajobrazu. Są one domem wielu zagrożonych wyginięciem roślin, zwierząt i grzybów. Odkrywanie w nich przyrody jest ciekawym doświadczeniem dla uczniów. Uwrażliwia na piękno ziemi ojczystej oraz potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Po zebraniu niezbędnych informacji, powstały plakaty do naszych albumów. Poznaliśmy zwierzęta pod ochroną, jak również niektóre ciekawostki o parkach narodowych w Polsce. Oto efekty pracy uczniów z klas drugich i trzecich z wykonanego zadania „Z ekologią na Ty” 😊 PREZENTACJA

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo