Obiady grudzień 2022 r.

Kategoria: Aktualności

Odpłatność za obiady na miesiąc GRUDZIEŃ 2022 r. wynosi:   15 x 4,50 = 67,50 zł

Wpłaty, która jest jednocześnie deklaracją obiadową, należy dokonać przelewem na konto banku ING Bank Śląski o numerze:

15 1050 1953 1000 0023 5335 9678

Bardzo prosimy o wpłaty w terminie od 21.11.2022 r. do 29.11.2022 r. Liczy się data wpływu na konto szkoły.

Na dowodzie wpłaty należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • klasę, do której uczęszcza,
  • miesiąc, za który jest dokonywana wpłata,
  • który dzień jest odliczany (np. bez 16, 17 lub od 5).

Przypominam, że odliczenie kwoty za nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu należy do obowiązków Rodzica/ Opiekuna prawnego (stawka żywieniowa wynosi obecnie 4,50 za 1 dzień).  Prosimy o korzystanie z aplikacji „Stołówka”.

Kontakt pod nr tel. 25 794-33-95.


 Regulamin wydawania obiadów

Mecenasi 110-lecia szkoły

Pec BANK SPOL tasta Nadlesnictwo Abapest AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Gastrochef
Grzeskowicz Granit Wojewodzki        

Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo