Świetlica

Kategoria: Świetlica

swietlica
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2

Świetlica czynna codziennie w godz. 7.00 – 17.00.

Nauczyciele świetlicy: Urszula Olszewska, Martyna Polak, Monika Reda-Szpakowska, Karolina Sadło, Małgorzata Stefańska

Informacje ogólne:

Od września 2017 roku w naszej szkole rozpoczęła pracę świetlica szkolna.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Uczniowie w ramach aktywności świetlicowych uczestniczą w zajęciach rozwijających wszelkiego rodzaju umiejętności:

- manualne - zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.

- zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka - czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci,
krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi;

- zajęcia muzyczno - ruchowe - zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce, śpiew;

- gry i zabawy sportowe - na boisku szkolnym oraz na sali gimnastycznej, konkurencje indywidualne i zespołowe;

- zajęcia relaksujące - relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery;

Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

1. Cele i zadania świetlicy
2. Regulamin świetlicy
2a. Aneks do regulaminu
3. Karta Zgłoszenia
4. Plan zajęć dnia świetlicy
5. Obowiązki rodzica/prawnego opiekuna
6. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
7. Wyprawka 2019/2020


Nauczanie zdalne w świetlicy III - V.2020 r.

1. 30.03-03.04
2. 06.04-10.04
3. 13.04- 17.04
4. 20.04-24.04
5. 27.04-01.05
6. 04.05-08.05
7. 11.05-15.05
8. 18.05-22.05


Partnerzy 105-lecia szkoły

Pec Odmet ZUO Mostostal Asaj walowa Chwedczuk
PWiK Nadlesnictwo SERWIS DIESLA
SIEDLCE
TOMASZ KOZIOŁ
 AGNIESZKA
STERNAK 

PPHU
FOLWARK
Kangurek BANK SPOL janusz
alexcars Abapest PGiNG Zespół "KRYTERS" Inzynieria Logo